Te historie napisało życie...
Blog > Komentarze do wpisu
Lipki - dawna wieś rycerska
Lipki są miejscowością starą. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z dokumentu datowanego na rok 1303. Dowiadujemy się z niego, że już wtedy stał tu kościół. Potwierdzenie jego istnienia w pierwszej połowie XIV wieku znajdziemy również w dokumencie pochodzącym z 1335r. Tym razem dowiadujemy się, że poza Lipkami obiekty sakralne stały jeszcze w Brzezinie, Bierzowie, Czeskiej Wsi, Obórkach, Prędocinie i w Czepielowicach.

Lipki były wsią rycerską, zbudowaną na kształt owalnicy. Badania archeologiczne wykazały, że na Śląsku istniały już we wczesnym średniowieczu liczne osady słowiańskie, mające różne kształty. W niektórych wsiach zabudowania skupiały się wokół okrągłego placu wewnętrznego i przybierały kształt tzw. okolnicy, w innych grupowały się wokół placu owalnego (stąd właśnie nazwa owalnice), a w jeszcze innych ciągnęły się wzdłuż prostej drogi i dlatego zostały nazwane ulicówkami.

W owalnicach zabudowania grupowały się wokół owalnego placu. Na nim budowano zazwyczaj kościół, obok którego urządzano cmentarz, przetrzymywano bydło, owce, gęsi oraz ścielono len i konopie. Często środek wsi stanowił staw lub sadzawka.

Nazwa miejscowości

 

jest nie tylko pustym dźwiękiem, ale zarazem określa charakter społeczny, ekonomiczny osady bądź też klimatyczne cechy danego terenu. W przypadku Lipek, nazwa wsi świadczy o bogatej i róźnorodnej florze, jaka występuje na jej terenie. Wzdłuż drogi prowadzącej przez wieś rosną bowiem już od wieków stare lipy, które są piękną ozdobą i nadają miejscowości uroku. Okoliczne wioski, jak np. Brzezina, Olszanka, Różyna czy Zielęcice, swoje nazwy również zawdzięczają bogatej florze.

Powojenne tłumaczenie nazwy wsi - Lipki, dobrze tłumaczy nazewnictwo niemieckie - Linden: Linden-au = niwa lipowa, die Linde - lipa, zwei Linden - dwie lipy. W słowniku etymologicznym nazw geograficznych Śląska uwzględniono następujące nazwy wsi, począwszy od XIV wieku: Ludnow (1335r.), Lyndaw (1336r.), Lindenaw (1360r.), Linden (1743r., 1783r., 1845r., 1941r.) W spisie ludności wsi z 1946r., który znajduje się w Archiwum Państwowym w Opolu, zarejestrowano jeszcze inną nazwę wsi - Ludnów. Ostatecznie nazwa Ludnów, zgodnie z prawidłowym tłumaczeniem niemieckiej nazwy Linden, jaka funkcjonowała przed II wojną światową, zamieniona została w 1947r. na nazwę Lipki, która funkcjonuje do dzisiaj.

wtorek, 21 sierpnia 2007, hiberni

Polecane wpisy

  • Ucieczka przed banderowcami

    Z Kresów Wschodnich do Lipek 8 maja 1945 roku oficjalnie zakończyła się II wojna światowa. Nie oznaczało to jednak końca kłopotów Polaków. O ich losach zadecydo

  • Lyndaw, Linden, teraz Lipki

    Wysiadając z pociągu na stacji Lipki w odległości dwóch kilometrów zauważymy dachy wiejskich zabudowań oraz wyróżniającą się na ich tle kościelną wieżę zwieńczo

  • W ryczyńskim lesie

    Długo jeszcze przed lokacją miasta Brzegu istniała na prawym brzegu Odry kasztelania ryczyńska. Była ona siedzibą pana gruntowego, do którego należała kolebka B

Stronę monitoruje stat24