Te historie napisało życie...
Blog > Komentarze do wpisu
Skąd się wzięły te muszelki? O ścieżce łączącej Europę Wschodnią i Zachodnią (2)
Od kilkunastu lat w wielu krajach Europy powstają rowerowe i piesze szlaki oznaczone symbolem muszli - to Drogi św. Jakuba. Służyć mają pielgrzymom, którzy przemierzać chcą Stary Kontynent w poszukiwaniu jego duchowej jedności, tym, którzy pragną się modlić, przemyśleć swoje życie, odetchnąć od szarej codzienności, zrelaksować się albo po prostu zwiedzić ciekawe miejsca, poznać nowych ludzi czy zażyć odrobiny ruchu.

 

Począwszy od średniowiecza, jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Europie Środkowej była Via Regia - Droga Królewska. Rozwijały się przy niej takie ośrodki jak Lipsk, Wrocław, Kraków, Lwów czy Kijów. Na trakcie tym lokowano również nowe miasta - Lwówek Śl., Złotoryję, Środę Śl., Legnicę czy Lubań. Via Regia nie posiadała jednego, z góry ustalonego przebiegu - był to raczej korytarz komunikacyjny, zmieniający się w zależności od sytuacji politycznej, warunków naturalnych...

Wytyczona obecnie Droga św. Jakuba wzdłuż Wysokiej Drogi próbuje odtworzyć jej historyczny przebieg, kiedy to Dolny Śląsk przeżywał swój największy w dziejach rozkwit. Istnieje nadzieja, że także dziś Via Regia ma szansę stać się motorem rozwoju, ścieżką, po której poruszać się będą pielgrzymi na nowo odkrywający piękno Dolnego Śląska.

Odcinek prowadzący z Brzegu przez Wrocław i Legnicę do Zgorzelca to dopiero początek dzisiejszej Via Regia. Pragnie się, by po nim przyszedł czas na Drogę św. Jakuba z Jarosławia, przez Opole, do Krakowa.

Św. Jakub

Dla Europejczyków żyjących w średniowieczu istniały trzy miejsca, które warto było w życiu odwiedzić: Grób Chrystusa w Jerozolimie, Rzym oraz położony na "końcu świata" grób św. Jakuba. W pobliżu "końca świata" (Finis terrae) bowiem, najdalej na zachód wysuniętym punkcie kontynentu, w hiszpańskim Santiago de Compostela (co oznacza po hiszpańsku: Święty Jakub na Polu Gwiazd) odnaleziony został grób brata św. Jana Ewangelisty, pierwszego biskupa Jerozolimy i pierwszego z dwunastu Apostołów, który zginął śmiercią męczeńską - św. Jakuba Starszego właśnie. Powracający stamtąd wiele opowiadali o niezwykłym miejscu, o szlaku doń prowadzącym. Przywozili oni także stamtąd niespotykane w innych okolicach muszle, nazwane - a jakżeby inaczej - muszlami św. Jakuba.

Z czasem motyw muszli stał się symbolem pielgrzymowania, zaś św. Jakub stał się patronem wędrowców i wszystkich podróżujących. Stąd też pod jego wezwaniem znalazły się liczne kościoły i szpitale, w których opiekę mogli znaleźć wszyscy będący w drodze. Szlaki usiane kościołami, kaplicami czy figurami św. Jakuba, symbolami muszli (pełniącymi także rolę drogowskazów) albo schroniskami dla pielgrzymów stworzyły w Europie późnego średniowiecza gęstą sieć, dzięki czemu w późniejszych czasach JohannWolfgang von Goethe mógł napisać, że drogi św. Jakuba ukształtowały Europę.

W wyniku przetaczających się przez Europę Zachodnią walk religijnych XVI-XVII wieku rola pielgrzymich szlaków zaczęła spadać. Bezpieczną drogę do Hiszpanii utrudniła rewolucja francuska, a następnie wojny napoleońskie. Pielgrzymie trasy do Santiago uległy zapomnieniu.

Powrót do korzeni

W roku 1982 Jan Paweł II wygłosił w Santiago do Compostela tak zwany "Akt Europejski", w którym stwierdził: "Ja, Jan Paweł, syn polskiego narodu, który zawsze uważał się za naród europejski, syn narodu słowiańskiego wśród Latynów i łacińskiego pośród Słowian, z Santiago kieruję do ciebie, stara Europo, wołanie pełne miłości: Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki. Tchnij życie w swoje korzenie.".

Na efekty tego zaproszenia nie trzeba było długo czekać. Już cztery lata później,w 1986 r. Rada Europy uznała Drogi św. Jakuba za najważniejszy szlak kulturowy starego kontynentu i tym samym zachęciła władze poszczególnych regionów do odtwarzania dawnych, pątniczych szlaków.

Już kilka lat później francuscy pielgrzymi mogli wyruszyć do Santiago de Compostela. W 1995 r. odtworzony został pierwszy odcinek szlaku w Niemczech, nieco później w Szwajcarii i w krajach Beneluksu. Zaś w cztery miesiące po śmierci Jana Pawła II, nastąpiło otwarcie pierwszego odcinka Drogi Św. Jakuba w Polsce. Powstała z inicjatywy Bractwa św. Jakuba Apostoła dolnośląska ścieżka połączyła Głogów, Jakubów, Polkowice, Bolesławiec, Lubań i Zgorzelec. Do działań tych włączyła się także Fundacja Wioski Franciszkańskiej, która przygotowuje kontynuację dolnośląskiej drogi na terenie Wielkopolski (równocześnie zaś trwają prace na przedłużeniem szlaku do Pragi) oraz pierwszy odcinek Via Regia, który ma połączyć Kraków, Opole, Wrocław i Legnicę ze Zgorzelcem.

wtorek, 07 sierpnia 2007, hiberni

Polecane wpisy

Stronę monitoruje stat24