Te historie napisało życie...
Blog > Komentarze do wpisu
Wieś Lipki, jej powierzchnia oraz dawni mieszkańcy
W roku 1783 powierzchnię, na której gospodarowali lipkowscy kmiecie obliczano na 30 łanów flamandzkich (1 łan flamandzki - 16,8 ha). Do ówczesnej wsi należały również wolne dobra "Stockteich". Majątek ten położony był przy drodze z Brzeziny do Lipek i sąsiadował z Czerwonym Dworem.

Osiemnastowieczną wieś zamieszkiwało 460 osób przynależnych do różnych, typowych dla społeczeństwa feudalnego, warstw społecznych. Byli wśród nich kmiecie (21 gospodarstw), zagrodnicy (27 zagród) i chałupnicy (15 placów). Majątek "Stockteich" zamieszkiwało natomiast 12 osób. Na przestrzeni następnych 150 lat liczba mieszkańców Lipek uległa podwojeniu i wynosiła: w 1925r. - 838, w 1930r. - 834, w 1939r. - 836, a w roku 1944 – 847osób.

Bardzo zróżnicowana była struktura społeczno – zawodowa tutejszej ludności. Z wykazu właścicieli gospodarstw domowych (datowanego na 1930r.) dowiadujemy się, że dwóch z nich posiadało wielkie majątki obszarnicze. Kolejnych pięćdziesięciu siedmiu mieszkańców było właścicielami mniejszych gospodarstw rolnych. Do grupy rolników zaliczało się ponadto 21 osób, prawdopodobnie współgospodarzy wcześniej wymienionych majątków chłopskich bądź też wolnych dzierżawców. Funkcjonowały tu także dwa gospodarstwa ogrodnicze. Listę osób, dla których praca w rolnictwie była źródłem utrzymania zamykało dwóch chałupników, jeden specjalista mleczarski, jedna robotnica rolna oraz dwudziestu pięciu robotników bez konkretnej specjalizacji.

Szesnastu mieszkańców utrzymywało się z rzemiosła. Do nich zaliczali się wykonujący zawody murarza, rzeźnika, kowala, piekarza, szewca, krawca, fryzjera, cieśli, siodlarza, zduna i kołodzieja.

Pięciu właścicieli posesji zajmowało się handlem i świadczeniem usług gastronomicznych, a kilkunastu mieszkańców związało swój los z przepływającą nieopodal wsi rzeką Odrą. Wśród nich byli: bosman, ośmiu przewoźników, dwóch armatorów, sternik, pracownik śluzy i jego pomocnik oraz robotnik rzeczny.

Pobliski przystanek kolejowy nie tylko umożliwiał łatwy dojazd do Brzegu czy Oławy, ale także dawał zatrudnienie takim osobom jak: urzędnik kolejowy, asystent kolei państwowych, zawiadowca stacji, maszynista, zwrotniczy, robotnik kolejowy, robotnik spinający wagony.

Wśród mieszkańców Lipek było też trzech nauczycieli, trzech duchownych, technik, dwóch emerytów, pielęgniarka, dwóch inwalidów, pani domu, szesnastu wycużników oraz sześciu rentierów (osób utrzymujących się z dochodów płynących z posiadanego kapitału, odsetek od papierów wartościowych).

Paweł Pawlita

Dziękuję dyrektorowi Zamku Piastów Śląskich - Panu Pawłowi Kozerskiemu za udostępnienie informacji.

niedziela, 09 września 2007, hiberni

Polecane wpisy

  • Ucieczka przed banderowcami

    Z Kresów Wschodnich do Lipek 8 maja 1945 roku oficjalnie zakończyła się II wojna światowa. Nie oznaczało to jednak końca kłopotów Polaków. O ich losach zadecydo

  • Lyndaw, Linden, teraz Lipki

    Wysiadając z pociągu na stacji Lipki w odległości dwóch kilometrów zauważymy dachy wiejskich zabudowań oraz wyróżniającą się na ich tle kościelną wieżę zwieńczo

  • W ryczyńskim lesie

    Długo jeszcze przed lokacją miasta Brzegu istniała na prawym brzegu Odry kasztelania ryczyńska. Była ona siedzibą pana gruntowego, do którego należała kolebka B

Stronę monitoruje stat24