Te historie napisało życie...
niedziela, 16 grudnia 2007
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia
Korzenie Świąt Bożego Narodzenia sięgają czasów przedchrześcijańskich. Przed narodzinami Chrystusa, bowiem, w okresie przesilenia zimowego, poganie obchodzili szereg świąt z okazji narodzin, sprawujących nad nimi pieczę, bogów. I tak dla przykładu w Starożytnym Rzymie, od 17 do 24 grudnia hucznie świętowano przyjście na świat bóstwa rolnictwa i zasiewów – Saturna, w Persji natomiast 25 grudnia radowano się ku czci Mitry, szlachetnego opiekuna słońca i światłości.
sobota, 15 grudnia 2007
Barokowi poeci
Wenzel Scherffer von Scherffenstein i Friedrich von Logau - życie i twórczość
Stronę monitoruje stat24