Te historie napisało życie...
wtorek, 10 lipca 2007
Wielka woda – dziesięć lat po
Od zarania dziejów budowano osady, wsie i miasta w pobliżu koryt rzek bądź też wzdłuż ich brzegów. Mieszkańcy takich siedlisk doskonale zdawali sobie sprawę zarówno z korzyści, jak i niebezpieczeństw wynikających z takiej lokalizacji. Woda, bowiem, to jeden z najstraszliwszych żywiołów – spokojnie płynące rzeki mogą w nadzwyczajnych warunkach meteorologicznych okazać się niezwykle groźne.
Stronę monitoruje stat24